Smart Integration överträffar satta mål

IUC:s och Planet Bridges samprojekt Smart Integration, vars huvudsyfte är att förse Dalarnas företag med kompetenta medarbetare, överträffar satta projektmål.

Enligt projektledare Farhad Nekouei har Smart Integration även blivit ett lyckat integrationsprojekt, ett fint komplement till projektets syfte att i första hand förse Dalaföretagen med kompetent arbetskraft. Planet Bridges VD Susan Törne Henningsson gläds med Farhad och försäkrar att hon och övriga kommer att jobba lika hårt hela projekttiden ut, för att om möjligt ännu fler företag ska kunna dra nytta av det kompetenstillskott som länet tillförts i och med alla nyanlända som kommit hit under senare år.

 

Planet Bridges Susan Törne Heningsson och IUC:s Farhad Nekouei samt Helene Axelsson gläds för framgångarna med projektet Smart Integration.
Planet Bridges Susan Törne Henningsson och IUC:s Farhad Nekouei samt Helene Axelsson gläds för framgångarna med projektet Smart Integration.