LVIturva Groups samarbete med Planet Bridge skapar goda resultat

LVIturva Group är föregångare, ett av Finlands framgångsrikaste och snabbast växande VVS-företag. Sedan början av 2017 erbjuder LVIturva, via dotterbolaget VVStrygg i Norden AB, avloppsrenoveringar även i Sverige. Vid uppstarten av verksamheten i grannlandet söktes en rådgivare som känner den svenska marknaden, dess struktur och kultur. Planet Bridge AB, som är specialiserade på att hjälpa företag in på den svenska marknaden, fick således förtroendet.

Veli-Matti Heikkinen, managementkonsult på Planet Bridge, konstaterar. ”Det är en glädje att få samarbeta med ett framgångsrikt finskt företag vars tydliga och moderna ledarskap borgar för en lyckad etablering i Sverige. Redan tidigt i processen förstod vi att det finns en efterfrågan för LVItruvas koncept i på den svenska marknaden. Under det gångna året har denna uppfattning stärkts. Personalen i Sverige trivs i företaget och kunderna gillar VVStryggs avloppsrenoverings-koncept. Framtidsutsikterna ser riktigt goda ut.”

Juhana Kilpeläinen, VD på LVIturva Group OY, uppskattar samarbetet med Planet Bridge. ”Deras affärsmässiga kunskaper har varit till oerhört stor nytta vid uppstarten av verksamheten i Sverige. En frukt av samarbetet är, att vi skapat en tydlig och konkret plan för vår svenska affärsverksamhet. Som bonus har vi dessutom fått med oss en hel del tips och råd som är till nytta i utvecklingen av vår verksamhet i Finland. Jag uppskattar även Planet Bridges sätt att erbjuda konkret stöd vid uppstarten av en affärsverksamhet. Tillsammans med Planet Bridge har vi till exempel rekryterat nyckelpersoner till Sverige. Vi har nått en mycket hög nivå i dessa rekryteringar.”

LVIturva Group OY:s verksamhet i Sverige har fått en bra start och växer fort. För närvarande finns filialer i Stockholm och Dalarna. Målet är att först fortsätta växa i dessa områden, för att sedan sprida verksamheten över hela Sverige.

 

LVIturva Group OY:s grundare Juhana Kilpeläinen och Juha-Matti Kemppainen är nöjda med etableringen i Sverige.
LVIturva Group OY:s grundare Juhana Kilpeläinen och Juha-Matti Kemppainen är nöjda med uppstarten i Sverige.