IUC Dalarna och Planet Bridge inleder ett samarbete i Smart Integration

Kompetens- och resursbehovet inom industrin är stort och de nyanlända, som lämnat hemtrakt och anställningar bakom sig, är motiverade och har ofta en kompetens som väl svarar mot företagens önskemål. Utmaningen har varit att matcha behovet med den tillgång som de nyanlända utgör.

Den 25 januari 2017 tecknade Planet Bridge och IUC Dalarna ett samarbetsavtal i syfte att tillsammans utveckla en metod för att matcha företagens behov med den kompetens som de nyanlända erbjuder. Projektet heter Smart Integration och kommer att pågå under 1,5 år. Farhad Nekouei, med egna erfarenheter av att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden, är anställd projektledare och kommer att hålla i kontakterna med såväl arbetssökande som de företag som anställer kompetenta nyanlända.

Planet Bridge kommer förutom att vara med och utveckla processen, erbjuda personlig coachning till personal som anställs samt agera bollplank för företagen.

Projektledare Farhad Nekouei tillsammans med Helené Axelsson på IUC Dalarna.
Projektledare Farhad Nekouei tillsammans med Helené Axelsson på IUC Dalarna.