Finlands Näringsminister fick höra om Findoor OY:s framgångsrika start på den svenska marknaden

I början av september besökte Finlands Näringsminister Mikko Lintilä det snabbväxande företaget Findoor OY i norra Finland och fick där höra om den lyckade exportsatsningen.

Porttillverkarens VD, Tauno Jaara, berättar att familjeföretaget fått en mycket bra start på den svenska marknaden. De har nu ett dotterbolag i Sverige vars försäljning redan efter några månaders verksamhet närmar sig en halv miljon euro.

Fredrik Thelin, försäljningschef i Sverige, berättar att finska produkter har ett mycket gott rykte i grannlandet.

Enligt Findoor OY:s exportchef Oskari Jaara har det faktum att man hittat en partner, som förstår den svenska kulturen, varit helt avgörande för framgången. Planet Bridge har varit med vid planering, rekrytering och uppstart av affärsverksamheten i Sverige. De har även hjälpt till med många kontakter och praktiska saker. Oskari Jaara har svårt att se hur Findoor annars skulle ha kommit igång.

 

Finlands Näringsminister Mika Lintilä och Findoor AB:s försäljningschef Fredrik Thelin.
Finlands Näringsminister Mika Lintilä och Findoor AB:s försäljningschef Fredrik Thelin.