Den lönsamma snabbväxaren Suomen Tukkusähkö OY och Planet Bridge AB har inlett ett samarbete

Suomen Tukkusähkö OY, med ett 90-tal anställda på 20 orter i Finland, expanderar genom ett samarbete med Planet Bridge AB till den svenska marknaden. Företaget, som just nu etablerar dotterbolaget Energipoolen AB i Borlänge, Dalarna rekryterar som bäst en försäljningschef. Företagets marknadschef, tillika VD’n för Energipoolen AB, Topi Saukkonen, säger att antalet anställda beräknas öka i samma snabba takt som bolagets omsättning.

Bolaget har som sin främsta uppgift att bidra till sänkta elkostnader hos företag. Konceptet går ut på att köpa in större volymer el och därefter låta även de mindre företagen dra nytta av storföretagens fördelar. Antalet kunder växer snabbt.

Strukturen på den Nordiska elmarknaden skapar en god grund för en framgångsrik etablering i Sverige. Veli-Matti Heikkinen på Planet Bridge tackar för förtroendet och ser fram emot att vara med och bygga upp Energipoolens verksamhet på den nya marknaden.

 

I Bilden syns Markus Juslin, en av Tukkusähkös säljchefer i Finland
I Bilden syns Markus Juslin, en av Tukkusähkös säljchefer i Finland