Den finska redovisningsbyrån Balanco Accounting Oy utökar närvaron i Sverige genom förvärvet av Metric Accounting AB

Planet Bridges kund Balanco Accounting AB etablerades i Sverige 2020. Företaget stärker nu sin position i Sverige genom förvärvet av Metric Accounting AB.

”Genom förvärvet skapas möjligheter till att ytterligare utveckla servicen till  företag som redan verkar i Sverige eller i Finland. Ett av målen med affären är dessutom, att erbjuda gränsöverskridande tjänster till finska företag som etablerar sig på den svenska marknaden och vice versa.” Detta enligt Mikko Marttunen, CEO Balanco Accounting Oy.

”Vi på Planet Bridge gratulerar ägarna i Balanco Accounting Oy och Metric Accounting AB och önskar er lycka till med fortsatt expansion efter samgåendet. Vi passar även på att tacka för förtroendet hitintills och ser med intresse fram emot fortsatt samarbete”, säger Veli-Matti Heikkinen.

 

Från vänster. Mikko Marttunen, CEO Balanco Accounting Oy, Edith Lau, VD Metric Accounting AB samt Antti Voittonen, VD Balanco AB.
Från vänster. Mikko Marttunen, CEO Balanco Accounting Oy, Edith Lau, VD Metric Accounting AB samt Antti Voittonen, VD Balanco AB.