Amer Kanan flydde krigets Syrien och blev framgångsrik ingenjör hos Sweco

I november 2015 kom elkraftsingenjören Amer Kanan till Malung som flykting från Syrien. Inom ramen för IUC Dalarna ABs integrationsprojekt ”Smart Integration” träffade Amer oss på Planet Bridge People AB för första gången i februari 2018. Tillsammans uppdaterade vi Amers ansökningshandlingar och började därefter söka efter rekryteringsbehov i våra nätverk. Vår medarbetare Susan var redan då helt förvissad om att sociale Amer snabbt skulle få en anställning som matchade hans yrkesmässiga kompetens.

Någon månad senare var en praktikplats och ett introduktionsprogram klart för Amer på en av Sveriges ledande teknikkonsulter. Under sin praktikperiod visade sig Amer bli klar snabbare med sina projekteringsjobb än planerat, en provanställning påbörjades och i december 2019 har Amer varit tillsvidareanställd i 1 år.

Vid ett uppföljningssamtal säger Amer att han är tacksam för att hans arbetsgivare trodde på honom, att han trivs, vill bidra och visa vad han går för. Amer nämner även stolt att han sedan starten haft en ökande debiteringsgrad som nu ligger stabilt på en mycket hög nivå. Amers chef, Lena Eriksson på Sweco Rail AB, säger att Amer kommit in bra, att han är nyfiken och omtyckt.

Integrationsprojektet Smart Integration överträffade satta mål och avslutades sommaren 2019.

 

Amer Kanan jobbar som ingenjör på Sweco Rail AB
Amer Kanan trivs bra hos Sweco Rail AB