Pohjolan LVIturva OY etablerar sig i Sverige

Pohjolan LVIturva OY hade 2016 en omsättning på drygt MSEK 150 i Finland. Våren 2017 startades dotterföretaget VVStrygg AB i Sverige med målet att etablera en rikstäckande verksamhet. Planet Bridge fungerar som rådgivare åt ledningsgruppen.

Såhär sammanfattar företagets VD Juhana Kilpeläinen företagets födelse samt motiv till att man nu breddar verksamheten utanför det egna landets gränser: ”Vi ville förmedla viktig kunskap om rörreparationer, direkt till husägaren hem. Vi ville erbjuda en bekymmersfri lösning på en rörreparation som de allra flesta husägare förr eller senare kommer att behöva utföra. Vi önskade ge husägarna ett tryggare boende samt möjligheten att kunna behålla husets värde till kommande generationer. Baserat på denna ambition grundades Pohjolan LVIturva OY och från den utgångspunkten blickar vi framåt.”

Vi på Planet Bridge hälsar LVIturva OY välkommen till Sverige och konstaterar att behovet av företagets tjänster är stort. Företagets koncept erbjuder en enkel och trygg lösning på ett problem som många husägare stöter på.

 

Juhana Kilpeläinen, en av LVIturva OY:s grundare samt VVStrygg AB:s VD under ett ledningsgruppsmöte i Sverige.
Juhana Kilpeläinen, medgrundare i LVIturva OY samt VD i VVStrygg AB.